We are looking for a Female Native teacher for Preschool as requirements below. If you feel interested, kindly send your CV, introduce video and certifications to email : kieunguyenthi2708@gmail.com

Chúng tôi đang tìm Nữ giáo viên bản ngữ cho lớp Mầm non theo các yêu cầu bên dưới. Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV, video giới thiệu và bằng cấp về email : kieunguyenthi2708@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8 − one =