🍁🍃🍂𝑳𝑶̣ 𝑯𝑶𝑨 𝑻𝑼̛̀ 𝑳𝑨́ 𝑪𝑨̂𝒀 🍁🍃🍂

  • 𝑻𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 : 𝒍𝒂́ 𝒄𝒂̂𝒚,𝒄𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̂𝒚 𝒌𝒉𝒐̂, 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂 …𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄
  • 𝑴𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑺𝑶𝑹𝑰, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒐̂𝒊 𝒃𝒂̀𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒏𝒉𝒂̆́𝒏, 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̆́𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉
  • 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑩𝒂,𝑴𝒆̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̆́𝒎 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒂̣ !❤️❤️

❤️Page Cơ sở 1 : https://www.facebook.com/tuonglaibinhduong?mibextid=LQQJ4d
❤️ Page Cơ sở 2 : https://www.facebook.com/truongtuonglaidianbinhduong?mibextid=LQQJ4d
❤️Website : https://truongtuonglaibinhduong.edu.vn/
—————–❤️👧🏻👦🏻👨‍👦‍👦👩‍👦‍👦❤️—————-

🌈 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊 𝑻𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒊 🌈𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐡𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐚̂𝐦 – 𝐔̛𝐨̛𝐦 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 đ𝐮̛́𝐜 🪴🌻🌤️

Trường_mầm_non_Montessori_Tương_Lai_Dĩ_An_Bình_Dương

Môi_trường_thân_thiện

Trường_học_hạnh_phúc

Giáo_viên_hạnh_phúc

Học_sinh_hạnh_phúc

Trường_dạy_học_phương_pháp_Montessori

Bé_học_trải_nghiệm_thực_tế

Trường_mầm_non_chất_lượng_cao

🏡 Cơ Sở 1 : 872/13B Khu phố Tân Long , Tân Đông Hiệp , Dĩ An , Bình Dương
🏡 Cơ Sở 2: R12,Khu Dân cư Charm City – vincom 550- KP Thống Nhất 1- Dĩ An – Bình Dương

☎️Hotline: 0972681418 ( cô Huệ )
☎️Hotline: 0962021240 ( cô Hạnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

16 − 13 =