𝑻𝑨̣𝑰 𝑺𝑨𝑶 𝑻𝑹𝑬̉ 𝑵𝑯𝑶̉ 𝑵𝑬̂𝑵 𝑯𝑶̣𝑪 𝑩𝑶̛𝑰 𝑺𝑶̛́𝑴 ?

✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐨̛𝐢 𝐨̛̉ 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐚̂𝐮 𝐡𝐚𝐲 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧🛟
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨🧍🏼
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩🏆
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐞́𝐨 𝐩𝐡𝐢̀🦾
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐡𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧☺️
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̂́𝐩
✅𝐁𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐨𝐚̀n
🏆𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐛𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̀ 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 đ𝐢 𝐧𝐚̀𝐨!

❤️Page Cơ sở 1 : https://www.facebook.com/tuonglaibinhduong?mibextid=LQQJ4d
❤️ Page Cơ sở 2 : https://www.facebook.com/truongtuonglaidianbinhduong?mibextid=LQQJ4d
❤️Website : https://truongtuonglaibinhduong.edu.vn/
—————–❤️👧🏻👦🏻👨‍👦‍👦👩‍👦‍👦❤️—————-

🌈 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊 𝑻𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒊 🌈𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐡𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐚̂𝐦 – 𝐔̛𝐨̛𝐦 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 đ𝐮̛́𝐜 🪴🌻🌤️

Trường_mầm_non_Montessori_Tương_Lai_Dĩ_An_Bình_Dương

Môi_trường_thân_thiện

Trường_học_hạnh_phúc

Giáo_viên_hạnh_phúc

Học_sinh_hạnh_phúc

Trường_dạy_học_phương_pháp_Montessori

Bé_học_trải_nghiệm_thực_tế

Trường_mầm_non_chất_lượng_cao

🏡 Cơ Sở 1 : 872/13B Khu phố Tân Long , Tân Đông Hiệp , Dĩ An , Bình Dương
🏡 Cơ Sở 2: R12,Khu Dân cư Charm City – vincom 550- KP Thống Nhất 1- Dĩ An – Bình Dương

☎️Hotline: 0972681418 ( cô Huệ )
☎️Hotline: 0962021240 ( cô Hạnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

four × one =